IMG 3192 IMG 3196 IMG 3199 IMG 3160 IMG 3198 IMG 3840 IMG 3841 IMG 3842 IMG 3843 IMG 3844 IMG 3845 IMG 3846 IMG 3847 IMG 3848 IMG 3849 IMG 3850 IMG 3851 IMG 3860 IMG 3861 IMG 3862 IMG 3863 IMG 3864 IMG 3865 IMG 3866 IMG 3867 IMG 3869 IMG 3870 IMG 3871

Blwyddyn 5 a 6 - Mrs B Walters


Tymor yr Haf 2016

Thema Tymor yr Haf 2017 Blwyddyn 5 a 6

Affrica/Africa

Iaith

Language

Darllen a Deall/ Reading for understanding

Geirio Gwych:Ysgrifennu stori/Big Write: Story writing

Dyddiadur/Diary

Cyfarwyddiadau/Instructions

Perswâd: hysbyseb/Persuasive advert

Astudio Barddoniaeth/Study poems

 

Maths

Problemau bywyd go iawn/ Real life problems

Siap 2D a 3D/Shapes 2d and 3D

Cymesuredd/Symmetry

Rhifau negyddol/Negative numbers

Trin Data/Data handling

Algebra

Gwrthdro/Inverse operations

 

Gwyddoniaeth

Science

 Ymchwiliadau Bioleg o Ysgol Bro Dinefwr

Biology based investigations from Ysgol Bro Dinefwr

 

Daearyddiaeth

Geography

Gwledydd y Cyfandir/ Countries of the continent

Anifeiliad/Animals

Ffeithiau am y cyfandir/Facts about the continent

Sgiliau Mapio/Mapping skills

 

Hanes

History

Nelson Mandela

Yr Aifft/Egypt

Pyramids

Addysg Grefyddol

Religious

Education

 Plat Seder/Seder Plate

Hajj

Celf

Art

Tirluniau/Landscapes

Silhouettes

Arlunydd/Artist Edward Tingatinga

 

Cerdd

Music

Recorders

Gwrando a gwerthuso / Listen and evaluate

Canu/Singing

Cyfansoddi rap/Compose a Rap

A.G

P.E

Athletau/Atletics

Tenis/Tennis

Criced/Cricket

DT

Masgiau/Masks

TGCH/ICT

HWB +,

 

ABCH/PSE

SEAL

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2016

Thema- Y Ddaear Gynnes/Global Warming

Iaith

Language

Darllen a Deall/ Reading for understanding

Geirio Gwych:Ysgrifennu stori/Big Write: Story writing

Adolygiad o lyfr (rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr)/Book Review World Book Day

Trafodaeth: erthygl bapur newydd/ Discussion : Newspaper report

Barddoniaeth: cyfansoddi cerdd / Poetry: Compose a poem

Peswad: hysbyseb/Persuasion: advert

Maths

Problemau bywyd go iawn/ Real life problems

Ffracsiynau, degolion a chanrannau/ Fractions, decimals and percentages

Trin Data/Data Handling

Arwynebedd/area

Hyd, pwysau, cynhwysedd/ Length, weight, volume

Gwyddoniaeth

Science

 Ymchwiliad cemeg o Ysgol Bro Dinefwr

Chemistry based investigation from Ysgol Bro Dinefwr

 

Daearyddiaeth

Geography

Ailgylchu/Recycling

Y Goedwig law/ Rain Forest

Newid hinsawdd/Climate change

Melinau gwynt/ Wind Turbines

Addysg Grefyddol

Religious Education

Symbolaeth anifeiliaid yng Nghreffyddau’r byd

Animal symbols in World religion

Celf

Art

Arlunydd/ artist- Jill Pelto

Tirluniau/Landscapes (Cymharu/compare Monet ac Helen Elliott)

Cerdd

Music

Recorders

Gwrando a gwerthuso / Listen and evaluate

Cyfansoddi,perfformio, sgor graffeg /compose, perform, graphic score

A.G

P.E

Amlsgiliau/Multiskills,

Dawns /Dance

DT

Ailgylchu/ Recycling

TGCH/ICT

HWB +, Taenlenni/spreadsheets

Bas data/ Data base

ABCH/PSE

SEAL