14344866 1281112158567182 8434521751903997743 N 14344870 1281112135233851 2496561849692670414 N 14316823 1281111928567205 1197374044934335986 N 14344334 1281111921900539 4499541229673328634 N 14359022 1281111881900543 6371043775670353263 N 14316888 1281111878567210 8296903632830707528 N 14915222 1327100123968385 7320317825535479333 N 15027594 1333278503350547 3542350180684387539 N 15369628 1194772610601008 1043395617 O 15320444 1194774467267489 1093262223 N 15416925 1194774523934150 954687236 N 15209000 10210893235509654 1459678697 N 15139569 10210893282750835 869416214 N 15174519 10210893282670833 1110876871 N 15175534 10210893282830837 1259128729 N 14358977 1281111591900572 7986158137461915525 N 14355125 1281111358567262 99414462935052319 N 14368840 1281111055233959 5264874280481728844 N 14355612 1281111048567293 8899024760289309905 N 15354089 10209642661556875 868994282 O 15181557 1348308195180911 2811192461626061279 N 15310405 10154496525205804 1399964532 N 15328216 10154496525195804 1974415356 N

Croeso i wefan Ysgol Ffairfach. Mae'r wefan wedi cael ei ddatblygu er mwyn darparu gwybodaeth i rieni, darpar rieni, cyfeillion a phawb sydd â diddordeb ym mywyd a gwaith ein hysgol. Cyd-weithio, Cyd-lwyddo

Croeso i Ysgol Ffairfach

Mae gennym gymuned ddiogel a gofalgar o fewn Ysgol Ffairfach a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod ein disgyblion yn cael y cyfle gorau i gyrraedd eu llawn botensial, ac i dyfu'n aelodau gwerthfawr a chyfrifol o'r gymdeithas.

 13017 935189086492826 2413225462074349118 N

Ein gweledigaeth T.G.Ch.-

Mae Ysgol Ffairfach yn ymrwymo i ddatblygu diwylliant diogel ar-lein, sy'n hyrwyddo dysgu ar draws y cwricwlwm, o fewn a thu hwnt i'r ysgol.

 

 

 

 

AmazingCounters.com

Mabolgampau 2017

Roedd hi'n ddiwrnod braf i'r Mabolgampau eleni ar yr 25ain o Fai. Cafodd pawb llawer o hwyl a sbri, enwedig flwyddyn 6! Diolch i bawb a ddaeth draw i gefnogi'r plant enwedig i'r Mudiad Rhieni am baratoi'r lluniaeth. Diolch hefyd i Brecon Carreg am noddi dwr i'r plant.

Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan enwedig y tim buddugol eleni sef y tim glas.

Gweler rhagor o luniau yn yr oriel. 

IMG 1079